In dit blog zal ik de wetenschap achter hechting en binding uitleggen, waarbij ik specifiek inga op de rol van oxytocine, het belang van aanraking en het inspelen en afstemmen op de behoeften van de baby.

 

Veilige hechting tussen ouder en kind is een heel belangrijk aspect van de ontwikkeling van een baby. Het vormt de basis voor de emotionele en psychologische gezondheid van het kind en heeft invloed op zijn of haar relaties op latere leeftijd. In dit artikel leg ik je uit wat veilige hechting is, waarom het van cruciaal belang is voor een baby en wat de gevolgen kunnen zijn van onveilige hechting

Hechting is een proces dat draait om het aangaan van een wederzijdse verbinding, een langdurende, betekenisvolle en liefdevolle relatie met minimaal één persoon. Een warme band die vol liefde is, die naar elkaar geuit wordt en accepterend en steunend is. In het ideaalste geval verloopt de hechting aan andere personen vanaf het begin goed en blijft dit goed gaan gedurende het opgroeien van het kind.

 

Dejah Roman schreef deze tekst ooit in het Engels. Ik vertaalde hem voor je naar het Nederlands. Omdat ik denk dat de situaties heel herkenbaar zijn voor veel ouders. Én ik de hoop heb dat het helpt om wat meer rust te bewaren en door de ogen van je kind te kijken als je je samen in zo'n situatie bevind.

Direct vanaf de bevruchting beginnen de cellen zich te delen en start ook de groei van het brein. Dit kunnen we ons niet meer herinneren, maar heeft wel grote invloed op hoe je later in je leven op situaties reageert!